Analiza wyników obliczeń normowych obciążeń jednostkowych podłoża na podstawie parametrów geotechnicznych ustalonych metodą B

Marek Tarnawski

Abstract


THE ANALYSIS OF RESULTS OF NORMATIVE ESTIMATIONS OF SUBSTRATUM UNTIL LOADINGS BASING ON GEOTECHNICAL PARAMETERS OBTAINED BY THE METHOD B