Analiza basenów sedymentacyjnych a nowoczesna sedymentologia - V krajowe spotkanie sedymentologów, Warszawa-Góry Świętokrzyskie-Ponidzie-Mazowsze, 17-21.06.1996

Paweł Karnkowski

Abstract


,