Analiza dokładności ustalania ilości zasobów (III)

Alojzy Guziel

Abstract


ANALYSIS OF EXACTNESS OF RESOURCES QUANTITY ESTIMATION (III)