Analiza przestrzeni porowej skał zbiornikowych czerwonego spągowca z południowej części niecki poznańskiej przy zastosowaniu komputerowej analizy obrazu i modeli perkolacyjnych

Grzegorz Leśniak, Piotr Such

Abstract


.

Full Text:

PDF (Polish)