Analiza dokładności ustalania ilości zasobów (I)

Alojzy Guziel

Abstract


ANALYSIS OF EXACTNESS OF RESOURCES QUANTITY ESTIMATION (I)