Analiza dokładności ustalania ilości zasobów (I)

Alojzy Guziel

Abstrakt


ANALYSIS OF EXACTNESS OF RESOURCES QUANTITY ESTIMATION (I)