Analiza przepływów fazowych w skałach zbiornikowych czerwonego spągowca z południowej części niecki poznańskiej i południowo-wschodniej części monokliny przedsudeckiej

Piotr Such, Grzegorz Leśniak

Abstract


.

Full Text:

PDF (Polish)