Author Details

Nawrocki, Jerzy

 • Vol 53, No 1 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Paleozoiczna Akrecja Polski — podsumowanie projektu
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 3 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Conchostraca (muszloraczki) z najniższego pstrego piaskowca Zachełmia, Góry Świętokrzyskie—dyskusja
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 10/2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geophysical cartography in Poland—an overview
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 12/2 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Model przestrzenny intruzji bardziańskiej w okolicach Zagórza (region kielecki Gór Świętokrzyskich) w świetle wyników nowych badań magnetycznych
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 8/1 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Reinterpretacja geologiczno-stratygraficzna osadów interglacjału mazowieckiego w Wylezinie koło Ryk
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 6 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wiek izotopowy a wiek paleomagnetyczny ryodacytów z Zalasu ko³o Krakowa (S Polska)
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 6 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania paleomagnetyczne sekwencji skał wulkanicznych z Wyspy Króla Jerzego (Szetlandy Południowe, Antarktyka)
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 9 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Gdzie była płyta bałtycka we wczesnym kambrze?
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 1 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Permskie przemagnesowanie utworów węglanowych dewonu południowej Polski - próba powiązania z pro- cesami diagenetycznymi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wiercenia badawcze ICDP a problematyka czwartorzędu w Polsce
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Późnowaryscyjskie przemagnesowanie węglanów dewońskich w strefie śląsko-morawskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne dane paleomagnetyczne z wybranych skał dolnego kambru Gór Świętokrzyskich (region kielecki)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Paleomagnetyzm kadomskiej intruzji ryolitowej i przecinającej ją żyły bazaltowej z kamieniołomu Zelesice (masyw Brna)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 3 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skala magnetostratygraficzna dla utworów retu i wapienia muszlowego ze Śląska i północnej części Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 8 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Struktura i lokalizacja brzegu platformy wschodnioeuropejskiej w Europie Środkowej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 12 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przedfałdowa pozostałość magnetyczna intruzji diabazów z synkliny Barda w Górach Świętokrzyskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 10 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dane paleomagnetyczne a tektoniczne uwarunkowania sedymentacji utworów permu w Sudetach
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 35, No 12 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Współczesny paleomagnetyzm jako metoda badań geologicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 12 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skala magnetostratygraficzna dla utworów czerwonego spągowca, cechsztynu i pstrego piaskowca z obszaru Polski
  Abstract
 • Vol 41, No 12 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowy środkowo dewoński biegun paleomagnetyczny z antykliny Siewierza - upadek koncepcji waryscyjskich wielkoskalowych ruchów przesuwczych wzdłuż SW krawędzi platformy wschodnioeuropejskiej !?
  Abstract
 • Vol 40, No 12 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Akrecyjno-rotacyjny model rozwoju waryscydówb europejskich
  Abstract
 • Vol 38, No 10 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zmienność podatności magnetycznej w polskich lessach i utworach lessopodobnych i jej zastosowanie w badaniach stratygraficznych tych utworów
  Abstract
 • Vol 67, No 10 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY POLEMICZNE Sto lat badań głębokiej budowy geologicznej Polski w Państwowym Instytucie Geologicznym... – polemika
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 8 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  100 LAT PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO – DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI Badania geofizyczne w drugim półwieczu Państwowego Instytutu Geologicznego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O wieku paleomagnetycznym mineralizacji miedziowej, uranowej i cynkowo-ołowiowej w Polsce określanym metodą porównania charakterystycznych namagnesowań z krzywą referencyjną pozornej wędrówki bieguna paleomagnetycznego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 9 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Regiony hydrogeotermalne na Niżu Polskim
  Abstract  PDF
 • Vol 63, No 11 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jeszcze raz o terranach w Polsce i ich wędrówce
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 58, No 8 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Nie będzie wspólnej polityki surowcowej Unii Europejskiej?
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 1 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geocentrum Polska – nowa platforma współpracy naukowców z wielkim przemysłem sektora „geo”
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Szacowanie wieku mineralizacji polimetaliczno-fluorytowej z uranem w rejonie Kletna na podstawie badań paleomagnetycznych
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 5 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  90-lecie Państwowego Instytutu Geologicznego—tradycja i nowe wyzwania
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XIV Międzynarodowe Sympozjum Solne Quo Vadis Sal Bezpieczeństwo Energetyczne Polski: Magazynowanie paliw i bezpieczne składowanie w złożach soli kamiennej (perspektywy regionu gdańskiego) Gdańsk-Jelitkowo, 8–9.10.2009
  Abstract  PDF