Przedfałdowa pozostałość magnetyczna intruzji diabazów z synkliny Barda w Górach Świętokrzyskich

Jerzy Nawrocki

Abstract


Przedmiotem badań paleomagnetycznych były dwa odsłonięcia diabazów znajdujace się na dwóch przeciwległych skrzydłach synkliny Barda (region południowy Gór Świętokrzyskich). Pozytywny wynik testu fałdowego umożliwił zdefiniowanie wieku charakterystycznej pozostałości magnetycznej na późny ludlow–wczesny żedyn. Zbieżność obliczonego paleobieguna (Lat.= 12oS, Long.=340oE) z ludlowskim odcinkiem krzywej referencyjnej dla kontynentu Baltiki, a także przesłanki geologiczne wskazują, że najprawdopodobniejszy jest jej późnoludlowski wiek. Dane paleomagnetyczne z synkliny Barda świadczą, że tuż przed deformacjami wieku młodokaledońskiego badany obszar znajdował się już w swoim obecnym położeniu przy platformie wschodnioeuropejskiej. Dane te nie wspierają hipotezy o wielkoskalowym przemieszczeniu i prawoskrętnej rotacji południowej części Gór Świętokrzyskich w epoce waryscyjskiej.

PREFOLDING REMANENT MAGNETIZATION OF DIABASE INTRUSION FROM THE BARDO SYNCLINE IN THE HOLY CROSS MTS (CENTRAL POLAND)

Summary
Diabase intrusion cropping out in the Bardo syncline (southern region of the Holy Cross Mts) was paleomagnetically investigated. Positive results of paleomagnetic fold test enabled to define the age of characteristic remanent magnetization as the late Ludlovian- early Gedinian. Geological evidences point to its late Ludlovian age. Paleomagnetic pole (Lat. = 12°S, Long. =340° E) fits well to the Ludlowian segment of the Baltic apparent polar wander path. Hence paleomagnetic data indicate that the Bardo area was located in the present position at the margin ofthe East European Platform as early as the latest Silurian. They do not support hypothesis about large-scale rotation of southern region of the Holy Cross Mts in the Variscan time.

Full Text:

PDF (Polish)