XIV Międzynarodowe Sympozjum Solne Quo Vadis Sal Bezpieczeństwo Energetyczne Polski: Magazynowanie paliw i bezpieczne składowanie w złożach soli kamiennej (perspektywy regionu gdańskiego) Gdańsk-Jelitkowo, 8–9.10.2009

Grzegorz Czapowski, Jerzy Nawrocki, Jacek Wachowiak

Abstract


.

Full Text:

PDF