Zmienność podatności magnetycznej w polskich lessach i utworach lessopodobnych i jej zastosowanie w badaniach stratygraficznych tych utworów

Jerzy Nawrocki

Abstract


,