Dane paleomagnetyczne a tektoniczne uwarunkowania sedymentacji utworów permu w Sudetach

Jerzy Nawrocki

Abstract


Uzyskane na obszarze Sudetów późnokarbońskie i wczesnopermskie bieguny paleomagnetyczne wykazują niewielkie ale jednakowe co do zwrotu odchylenie od krzywej referencyjnej dla stabilnej Europy. Odchylenie to wynika z niewielkich lewoskrętnych rotacji badanych formacji skalnych wokół lokalnych osi pionowych. Analizowany obraz paleomagnetyczny pozwala na postawienie hipotezy, że sedymentacja utworów permskich w Sudetach przebiegała w warunkach lewoskrętnej transtensji.

PALEOMAGNETIC DATA AND TECTONIC REGIME DURING PERMIAN SEDIMENTATION IN SUDETY MOUNTAINS

Summary
Late Carboniferous-Early Permian paleomagnetic poles from the Sudetes show a small! systematic departure from the stable European apparent polar wander path. This deviation implies a small! (up to 20°) anticlockwise rotations around vertical axes that affected studied rocks during the Permian. These rotations indicate sinistral transtensional tectonic regime during Permian sedimentation in the Sudetes.

Full Text:

PDF (Polish)