Author Details

Górski, Józef

 • Vol 51, No 2 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozpoznanie przyczyn anomalnego zabarwienia wód podziemnych poziomu wielkopolskiej doliny kopalnej przy wykorzystaniu pakera
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 5 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przyczyny zmian jakości wód podziemnych ujęcia Trzaski w latach 90
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 3 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tadeusz Błaszyk 1923–1998
  Abstract
 • Vol 45, No 12 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  VIII Ogólnopolskie Sympozjum Hydrogeologiczne Współczesne problemy hydrogeologii - Kiekrz, 04-06.09.1997
  Abstract
 • Vol 30, No 9 (1982) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rola glacitektoniki w ukształtowaniu podłoża utworów czawartorzędowych w rejonie Mogilna
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 42, No 7 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uwagi do recenzji - "Mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce wymagających szczególnej ochrony" opracowanej przez J.Malinowskiego i J .Picha, zamieszczonej w Przeglądzie Geologicznym nr 9, 1993 r.
  Abstract
 • Vol 39, No 1 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Koncepcja monitoringu wód podziemnych
  Abstract
 • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dwadzieścia pięć lat doświadczeń w uzdatnianiu wód podziemnych w warstwie wodonośnej na ujęciu Wroniawy dla miasta Wolsztyna
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 3 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Złoże węgla brunatnego Oczkowice – głos za właściwym rozpoznaniem hydrogeologicznym
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 56, No 6 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przyczyny zanieczyszczenia wód podziemnych ujęcia Tursko dla miasta Pleszewa (województwo wielkopolskie)
  Abstract  PDF