Author Details

Jarosiński, Marek

 • Vol 53, No 10/1 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Współczesny reżim tektoniczny w Polsce na podstawie analizy testów szczelinowania hydraulicznego ścian otworów wiertniczych
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 1 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ diagenezy i tektoniki na rozwój właściwości zbiornikowych dolomitów frańskich w centralnej części rowu lubelskiego
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 10/1 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jednowymiarowe modelowania reologii litosfery - wprowadzenie do metody
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 11 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Reologiczny model litosfery w strefie szwu transeuropejskiego (TESZ) wzdłuż profilu sejsmicznego LT–7 (NW Polska - SE Niemcy)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 1 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ICDP a wiercenia badawcze w Polsce: zaproszenie do dyskusji
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 11 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geofizyczno-geologiczne badania stropu i nadkładu wysadu solnego "Damasławek"
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 4 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  EUROPROBE-GEORIFT Intraplate Tectonics and Basin Dynamics - doroczne spotkanie - Jałta, Krym, 31.10.-07.11.1996
  Abstract
 • Vol 45, No 8 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozwarstwienie współczesnego pola naprężeń w zachodniej części polskich Karpat zewnętrznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 10/2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Directions of contemporary horizontal compression in the Polish Outer Carpathians
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 10/2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Recently in the Carpathians-tectonic stress data from the Pancardi region
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 42, No 7 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metody pomiaru współczesnych naprężeń skorupy ziemskiej w głębokich otworach wiertniczych
  Abstract
 • Vol 54, No 10 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ właściwości mechanicznych litosfery w podłożu zapadliska przedkarpackiego na rozwój basenu
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zapis zmian reżimów tektonicznych wokół permskich wysadów solnych w Polsce na przykładzie struktury „Damasławek"
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 2 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Współczesny reżim tektoniczny w Polsce na podstawie analizy testów szczelinowania hydraulicznego ścian otworów wiertniczych — replika
  Abstract  PDF
 • Vol 64, No 5 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polskie uregulowania prawne dotyczące wyboru miejsca lokalizacji elektrowni jądrowej w zakresie zagrożeń geodynamicznych na tle wybranych regulacji międzynarodowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 5 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Czy CO2 można składować w łupkach gazonośnych i dlaczego? ShaleSeq – projekt finansowany ze środków funduszy norweskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 12 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  BLOK ARTYKUŁÓW MODELOWANIE BUDOWY GEOLOGICZNEJ – ASPEKTY METODYCZNE I UTYLITARNE Koncepcja rozwoju cyfrowego modelowania budowy geologicznej Polski
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 8 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Żródła współczesnych naprężeń tektonicznych w Europie Środkowej w świetle modelowań elementami skończonymi
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 6 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kwestie istotne dla konsultacji społecznych w sprawie podziemnego składowania dwutlenku węgla na terenie Polski
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ocena stabilności pokładów soli cechsztyńskiej na wyniesieniu Łeby pod kątem lokalizacji magazynów paliw płynnych
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 9 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kierunki głębokich badań geologicznych (na lata 2008–2015)
  Abstract  PDF