Metody pomiaru współczesnych naprężeń skorupy ziemskiej w głębokich otworach wiertniczych

Marek Jarosiński

Abstrakt


.