Author Details

Osika, Roman

 • Vol 33, No 9 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Znaczenie gospodarcze surowców mineralnych odkrytych i rozpoznanych w 40-leciu Polski Ludowej
  Abstract
 • Vol 29, No 2 (1981) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Niektóre metody analizy prognostycznej i oceny formacji miedzionośnych o przypuszczalnej perspektywiczności
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 27, No 5 (1979) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Formacje i wskaźniki perspektywiczności kopalin Polski
  Abstract
 • Vol 27, No 3 (1979) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ogólne zasady oceny perspektywicznych obszarów i zasobów kopalin
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 9, No 3 (1961) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sprawa poszukiwań złóż rud żelaza na bloku przedsudeckim w świetle nowszych danych geologicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 9, No 1 (1961) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Prace polskiej ekspedycji geologicznej w Wietnamie
  Abstract
 • Vol 11, No 8 (1963) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zasady opracowywania map metalogenicznych w świetle wytycznych Podkomisji Mapy Metalogenicznej Świata
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 12, No 3 (1964) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Złoża magnetytów obszaru Kiruny i Giillivare w północnej Szwecji
  Abstract
 • Vol 13, No 1 (1965) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Staropaleozoiczne złoża apatytów w Wietnamie Północnym oraz uwagi o możliwościach poszukiwawczych podobnego typu złóż w Polsce
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 23, No 8 (1975) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wspomnienie pośmiertne o doc. dr inż. Janie Wyżykowskim
  Abstract
 • Vol 21, No 8-9 (1973) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Postęp w badaniach geologicznych i efekty gospodarcze geologii w okresie między I a II Kongresem Nauki Polskiej oraz dalsze kierunki rozwoju bazy zasobowej surowców mineralnych kraju
  Abstract
 • Vol 19, No 1 (1971) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Klasyfikacja badań geologicznych oraz schemat metodyczny poszukiwania i rozpoznawania złóż
  Abstract
 • Vol 18, No 4 (1970) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Złoże rud wanadowo-ilmenitowo- magnetytowych "Otanmäki", w porównaniu z analogicznym złożem na Suwalszczyźnie oraz uwagi dotyczące prospekcji geologicznej w Finlandii
  Abstract
 • Vol 2, No 1-2 (1954) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RUDY ŻELAZA
  Abstract  PDF