Znaczenie gospodarcze surowców mineralnych odkrytych i rozpoznanych w 40-leciu Polski Ludowej

Roman Osika

Abstract


ECONOMIC SIGNIFICANCE OF MINERAL DEPOSITS DISCOVERED AND IDENTIFIED IN FORTY YEARS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF POLAND

.