Złoże rud wanadowo-ilmenitowo- magnetytowych "Otanmäki", w porównaniu z analogicznym złożem na Suwalszczyźnie oraz uwagi dotyczące prospekcji geologicznej w Finlandii

Roman Osika, Marian Subieta, Sławomir Smoleński

Abstract


,