Author Details

Mikołajków, Józef

 • Vol 53, No 7 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Planowanie inwestycji drogowych w aspekcie zagrożenia dla wód podziemnych na przykładzie fragmentu autostrady A2
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 6 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania monitoringowe wód podziemnych obszarów chronionych o róźnym poziomie antropopresji
  Abstract  PDF
 • Vol 65, No 11/1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wskazania metodyczne na potrzeby reambulacji dokumentacji GZWP wykonanych przed 2008 r.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dokumentowanie warunków hydrogeologicznych głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w związku z wyznaczeniem ich obszarów ochronnych – podsumowanie projektu badawczego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych na potrzeby eksploatacji gazu z formacji łupkowych na obszarze objętym pracami poszukiwawczo-rozpoznawczymi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 12/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Formalno-prawne aspekty dotyczące zasobów wód podziemnych będące w kompetencji administracji geologicznej szczebla powiatowego i wojewódzkiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 10/2 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zasady dokumentowania warunków hydrogeologicznych w rejonach projektowanych obiektów jądrowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 11 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania przepuszczalności gruntów piaszczystych dla typowych zanieczyszczeń ropopochodnych
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 9/1 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Protection of groundwater quality and quantity of strategic groundwater resources of the Major Groundwater Basins
  Abstract  PDF