Author Details

Śliwiński, Zygmunt

 • Vol 6, No 6 (1958) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  METODY PRACY - RACJONALIZACJA - POSTĘP TECHNICZNY Interpretacja materiałów sejsmicznych uzyskanych metodą refleksyjną na stromych strukturach typu Sompolna - Gopła
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Program wierceń ICDP w Polsce - głos w dyskusji
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 7 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Propozycje zmian w obowiązującej w Polsce klasyfikacji zasobów złóż ropy naftowej i gazu ziemnego i w trybie ich zatwierdzania
  Abstract
 • Vol 45, No 4 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Konferencja naukowo-techniczna Nowe projekty głębokich badań geologicznych i geofizycznych na obszarze Polski - Warszawa, 27.01.1997
  Abstract
 • Vol 44, No 1 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Konferencja naukowo-techniczna w Oddziale Warszawa II SITPNiG, Warszawa, 08.11.1995 –
  Abstract
 • Vol 31, No 1 (1983) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wyniki prac geologiczno-poszukiwawczych w latach 1976-1980 oraz program na bieżące 5-lecie
  Abstract
 • Vol 9, No 5 (1961) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania geofizyczne we fliszu Karpat i Bałkanów
  Abstract
 • Vol 10, No 2 (1962) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Prędkości sejsmiczne w świetle analizy czasów pionowych w odwiertach synklinorium łódzko-szczecińskiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 13, No 7 (1965) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Model prędkościowy zachodniej części obszaru przedsudeckiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 2, No 10 (1954) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kilka uwag w związku z zastosowaniem sejsmiki refleksyjnej na brzegu Karpat
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 1 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Interpretacja zasięgu eksternidów waryscyjskich na eksperymentalnym profilu sejsmicznym GRUNDY 2003
  Abstract  PDF