Badania geofizyczne we fliszu Karpat i Bałkanów

Stanisław Wdowiarz, Stanisław Depowski, Zygmunt Śliwiński

Abstrakt


GEOPHYSICAL INVESTIGATIONS IN THE CARPATHIAN AND BALKAN FLYSCH