Propozycje zmian w obowiązującej w Polsce klasyfikacji zasobów złóż ropy naftowej i gazu ziemnego i w trybie ich zatwierdzania

Zygmunt Śliwiński

Abstract


,