Author Details

Filipiak, Paweł

 • Vol 52, No 3 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe dane palinologiczne na temat wieku otoczaków węgla kamiennego z formacji dębowieckiej miocenu, z otworu wiertniczego Kozy MT3 (Śląsk Cieszyński)
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 10/1 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Unikatowy zapis dewońskich zdarzeń beztlenowych w profilu kamieniołomu Kowala k. Kielc
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 9 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wyniki badań materii organicznej z klastycznych i węglonośnych utworów karbonu w otworach Jachówka 2K, Sułkowice 1, Wysoka 3 i Zawoja 1
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 12 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe dane palinologiczne na temat turneju wyższego z synkliny borkowskiej w Górach
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 4 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zapis zmian w zespołach mikroplanktonu w osadach górnego dewonu i dolnego karbonu Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 12 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zespół skamieniałości z karbońskich sferosyderytów (westfal A) NE części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 8 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe dane na temat flory z famenu Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF