Nowe dane palinologiczne na temat wieku otoczaków węgla kamiennego z formacji dębowieckiej miocenu, z otworu wiertniczego Kozy MT3 (Śląsk Cieszyński)

Anna Chylarecka, Paweł Filipiak

Abstract


New palynological data on the age of coal pebbles from the Dębowiec Formation (Miocene), from the Kozy MT3 borehole (Cieszyn Silesia, southern Poland).
Summary. Carboniferous coal pebbles, were sampled for palynomorphs in the Dębowiec Formation (Miocene), from the Kozy MT3 borehole near (Bielsko-Biała). Five samples contained organic material useful for biostratigraphy. Based on miospore species, three Western Europe an miospore zones were recognized: ?KV (Crassispora kosankei-Grumosisporites varioreticulatus), FR (Raistrickia fulva-Reticulatisporites reticulatus) from the Namurian ?B and C, respectively, and SS (Triquitrites sinani-Cirratriradites saturni) from the Westphalian A.

Full Text:

PDF