Author Details

Pazdur, Mieczysław F.

 • Vol 35, No 11 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wykorzystanie chronometrii termoluminescencyjnej w chronostratygrafii czwartorzędu. Cz. I.
  Abstract
 • Vol 35, No 12 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wykorzystanie chronometrii termoluminescencyjnej w chronostratygrafii czwartorzędu. Cz. II
  Abstract
 • Vol 29, No 12 (1981) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Elektronowy rezonans paramagnetyczny - nowa metoda określania wieku bezwzględnego osadów czwartorzędowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 42, No 4 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stalagmity z czarno zabarwionymi laminami z Jaskini Ciemnej (Dolina Prądnika)
  Abstract