Wykorzystanie chronometrii termoluminescencyjnej w chronostratygrafii czwartorzędu. Cz. I.

Mieczysław F. Pazdur, Andrzej Bluszcz

Abstract


APPLICATION OF THERMOLUMINESCENCE CHRONOMETRY IN CHRONOSTRATIGRAPHY OF QUATERNARY. PART I

.