Wykorzystanie chronometrii termoluminescencyjnej w chronostratygrafii czwartorzędu. Cz. II

Mieczysław F. Pazdur

Abstract


APPLICATION OF THERMOLUMINESCENCE CHRONOMETRY IN CHRONOSTRATIGRAPHY OF QUATERNARY. PT. II

.