Author Details

Bała, Maria

 • Vol 55, No 1 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ obecności iłów, porowatości oraz nasycenia porów wodą i gazem na parametry sprężyste skał zbiornikowych określanych na podstawie teoretycznych modeli ośrodków porowatych i danych geofizyki wiertniczej
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 12 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Estymacja prędkości fal podłużnych i poprzecznych przy wykorzystaniu modeli teoretycznych oraz danych geofizyki wiertniczej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 12 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza wpływu obecności gazu w porach skalnych na prędkość fal sprężystych na przykładzie wybranych horyzontów złoża "R"
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 31, No 6 (1983) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza prędkości rozchodzenia się fali sprężystej w utworach kredy, jury i karbonu w rejonie Lubelskiego Zagłębia Węglowego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 7 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania anomalii sejsmicznych w strefach pionowej migracji gazu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 28, No 11 (1980) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zagadnienia wyznaczania porowatości skał piaskowcowo-ilastych na podstawie interpretacji danych profilowania akustycznego z użyciem EMC
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 26, No 2 (1978) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Określanie gęstości skał na podstawie pomiarów profilowania gamma-gamma na obszarze złoża węgla brunatnego Bełchatów
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 38, No 12 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Klasyfikacja skał osadowych na podstawie ich modułów sprężystości wyznaczonych z obrazów falowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 3 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KRONIKA Nominacja profesorska—Jadwiga Anna Jarzyna
  Abstract  PDF
 • Vol 61, No 9 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Czy anizotropia elektryczna może być wywołana zmianami nasycenia wodą i gazem w mikro- i makroporach skał miocenu?
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 3 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE Obliczanie ciepła radiogenicznego osadów cechsztynu i karbonu na podstawie danych geofizyki otworowej w rejonie rafy Brońsko
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 9 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  WSPOMNIENIA Stanisław Plewa 1926–2006
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 12 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Określanie prędkości fal poprzecznych (Vs) na podstawie danych geofizyki otworowej
  Abstract  PDF