Author Details

Widera, Marek

 • Vol 55, No 11 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Lokalizacja wschodniego uskoku głównego w mezozoicznym podłożu Poznania
  Abstract  PDF
 • Vol 70, No 5 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Wpływ przerostów piaszczystych w węglu brunatnym na działalność górniczą – przykład ze złoża „Pątnów IV” (okolice Konina) w środkowej Polsce
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 8/1 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza paleotektoniczna paleogeńskiej i neogeńskiej aktywności północnych fragmentów strefy dyslokacyjnej Poznań–Oleśnica
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 1 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Próba wyznaczenia współczynnika konsolidacji torfów dla pokładów węgla brunatnego -
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 10 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geneza i główne etapy rozwoju rowu Lubstowa w alpejskiej epoce tektonicznej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 7 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Litologia i stratygrafia kenozoiku okolic Konina
  Abstract
 • Vol 65, No 4 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Osady glifu krewasowego z miocenu Polski oerodkowej w okolicach Konina
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 10 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE Geologia złóż węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 5 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE Uwagi o wyznaczaniu współczynnika kompakcji ksylitów dla pierwszego środkowopolskiego pokładu węgla brunatnego w centralnej Polsce
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 10 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Postsedymentacyjne ruchy wznoszące w rowie Lubstowa (środkowa Polska)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 68, No 6 (2020) - Geologia ekonomiczna, geologia złóż
  Architektura i geneza iłów w górnym poziomie węgli brunatnych formacji poznańskiej (środkowy miocen) – odkrywka Tomisławice k. Konina w środkowej Polsce
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 3 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Międzynarodowa konferencja Tectonics & Sedimentation Bonn, Niemcy, 16–18.02.2009
  Abstract  PDF