Author Details

Wójcicki, Adam

 • Vol 53, No 4 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  W UNII EUROPEJSKIEJ Międzynarodowy projekt CASTOR a problematyka sekwestracji, czyli ujmowania i magazynowania CO2 w Polsce
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 10/2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geophysical mapping for structural geology, prospecting and environment protection purposes
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 12 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ruszył krajowy program magazynowania CO2
  Abstract  PDF
 • Vol 70, No 5 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce – szósta runda przetargowa
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 10 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  W UNII EUROPEJSKIEJ Perspektywy międzynarodowej współpracy w zakresie geologii i geofizyki na obszarze Karpat — projekt CARTA
  Abstract
 • Vol 54, No 2 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Możliwości wykorzystania energii geotermalnej dla potrzeb miasta i gminy Pułtusk
  Abstract  PDF
 • Vol 63, No 1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologiczne składowanie CO2 a możliwe zagrożenia związane z eksploatacją górotworu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/3 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Bilans zasobów niekonwencjonalnych (i innych) złóż gazu w Polsce
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 3 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wdrażanie CCS a energetyka odnawialna
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 58, No 6 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kwestie istotne dla konsultacji społecznych w sprawie podziemnego składowania dwutlenku węgla na terenie Polski
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 2 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Potencjał geologicznego składowania CO2 w głębokich, nieeksploatowanych pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 12 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologiczne składowiska CO2 fabrykami metanu?
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 10 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Projekt CO2NET EAST—upowszechnianie wiedzy o problemach wychwytywania i geologicznego składowania CO2
  Abstract  PDF