Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego

okładka Biuletynu PIG-PIB

ISSN: 0867-6143 | ICV: 92.84 | MNiSW: 20


W Biuletynie Państwowego Instytutu Geologicznego są publikowane prace oryginalne i przeglądowe z zakresu geologii regionalnej Polski i nauk pokrewnych, a także materiały pokonferencyjne sesji krajowych i międzynarodowych.

Pierwszy numer tej serii wydawniczej ukazał się w 1938 roku. Do wybuchu II wojny światowej ukazały się 23 numeryBiuletynu, w latach 1939-1945 nastąpiła przerwa w publikowaniu. Począwszy od 1952 roku Biuletyn stopniowo był dzielony na serie tematyczne. np. „Z badań czwartorzędu", „Z badań mikropaleontologicznych", „Z badań geologicznych w Karpatach", „Z badań geofizycznych", „Z badań hydrogeologicznych w Polsce" itd. Jednak z biegiem lat powstawało coraz więcej prac interdyscyplinarnych, które trudno było przyporządkować do którejś z serii. Podjęto więc decyzję o likwidacji serii tematycznych i począwszy od 1985 roku (czyli od numeru 348) Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego powrócił do swojej pierwotnej formy. Z małym wyjątkiem! W 1999 roku reaktywowano wydawanie serii tematycznej Hydrogeologia.

Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego jest publikowany zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej (pliki pdf dostępne on-line). Wersja drukowana jest wersją pierwotną i oryginalną.

Skrót nazwy serii wydawniczej: Biul. Państw. Inst. Geol.

ISSN 0867-6143
ISSN 1644-0870 seria Hydrogeologia

Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego jest indeksowany w następujących bazach:
BazTech, Bibliografia Geografii Polskiej, Bibliografia Geologiczna Polski, Elsevier GeoAbstracts, GeoRef: Bibliography and Index of Geology, Google Scholar, IC Journals Master List oraz Scopus.

Licencja Creative Commons
Zamieszczone artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Biuletyn PIG-PIB do kupienia on-line

 

PRZYKŁADY CYTOWANIA

JARMOŁOWICZ-SZULC K., 2014 — Relacje metodyczne i wiekowe pomiędzy analizą trakową a potasowo-argonową na przykładzie masywu Karkonoszy i jego osłony. Biul. Państw. Inst. Geol., 458: 31–38.

CHOWANIEC J., OPERACZ T., 2013 — Wody mineralne i lecznicze antykliny Iwonicza-Zdroju–Rudawki Rymanowskiej. W: Współczesne problemy hydrogeologii (red. E. Krogulec i in.). Biul. Państw. Inst. Geol., 456: 81–88.


Redakcja Biuletynu Państwowego Instytutu Geologicznego serdecznie dziękuje za współpracę następującym recenzentom

2010–2011 r.:

Andrzejowi Barczukowi, Annie Becker, Zbigniewowi Bule, Kazimierzowi Burzyńskiemu, Romanowi Chlebowskiemu, Wojciechowi Ciężkowskiemu, Pawlowi Dobakowi, Dariuszowi Dobrzyńskiemu, Janowi Dowgialle, Andrzejowi Drągowskiemu, Annie Feldman-Olszewskiej, Michałowi Gientce, Józefowi Górskiemu, Markowi Granicznemu, Piotrowi Herbichowi, Elżbiecie Jackowicz, Katarzynie Jarmołowicz-Szulc, Markowi Jarosińskiemu, Ryszardowi Kaczyńskiemu, Bogusławowi Kazimierskiemu, Andrzejowi Kowalczykowi, Bohdanowi Kozerskiemu, Reginie Kramarskiej, Ewie Krogulec, Marcie Kuberskiej, Maciejowi Kordianowi Kumorowi, Zbigniewowi Lechowiczowi, Pawłowi Leśniakowi, Stanisławowi Lisickiemu, Aleksandrze Macioszczyk, Grzegorzowi Malinie, Annie Maliszewskiej, Jerzemu Małeckiemu, Piotrowi Małoszewskiemu, Markowi Marciniakowi, Henrykowi Marszałkowi, Januszowi Michalakowi, Stanisławowi Z. Mikulskiemu, Eugeniuszowi Mokrzyckiemu, Jackowi Motyce, Markowi Narkiewiczowi, Markowi Nawalanemu, Krzysztofowi Nejbertowi, Barbarze Olszewskiej, Sławomirowi Oszczepalskiemu, Bronisławowi Paczyńskiemu, Tadeuszowi Perytowi, Joannie Pienińskiej, Grzegorzowi Pieńkowskiemu, Irenie Plucie, Janowi Przybyłkowi, Barbarze Radwanek-Bąk, Jackowi Różkowskiemu, Andrzejowi Sadurskiemu, Józefowi Sawickiemu, Magdalenie Sikorskiej-Jaworowskiej, Rafałowi Siudzie, Lesławowi Skrzypczykowi, Stanisławowi Speczikowi, Stanisławowi Staśce, Jadwidze Szczepańskiej-Plewie, Andrzejowi Szczepańskiemu, Romualdowi Szymkiewiczowi, Marianowi Wagnerowi, Stanisławowi Witczakowi, Andrzejowi Witkowskiemu, Janinie Wiszniewskiej, Stanisławowi Wołkowiczowi, Adamowi Wójcickiemu, Andrzejowi Zuberowi

2012 r.:

Izabeli Bojakowskiej, Pawłowi Brańskiemu, Janowi Bromowiczowi, Józefowi Chowańcowi, Leszkowi Czapirskiemu, Markowi Gientce, Tomaszowi Gliwiczowi, Markowi Granicznemu, Elżbiecie Jackowicz, Katarzynie Jarmołowicz-Szulc, Markowi Jarosińskiemu, Magdalenie Sikorskiej-Jaworowskiej, Markowi Jesionowskiemu, Januszowi Jureczce, Zbigniewowi Kaczorowskiemu, Jackowi Kasińskiemu, Hubertowi Kiersnowskiemu, Andrzejowi Kowalczykowi, Ewie Krogulec, Ewie Krzemińskiej, Bogusławowi Krzyszkowskiemu, Piotrowi Krzywcowi, Krzysztofowi Labusowi, Pawłowi M. Leśniakowi, Jerzemu J. Małeckiemu, Markowi Marciniakowi, Januszowi Michalakowi, Włodzimierzowi Mizerskiemu, Markowi Nawalanemu, Markowi Nieciowi, Grzegorzowi Nowakowi, Januszowi Nowakowi, Sławomirowi Oszczepalskiemu, Magdalenie Pańczyk, Janowi Parafiniukowi, Annie Pasiecznej, Danucie Peryt, Tadeuszowi Perytowi, Grzegorzowi Pieńkowskiemu, Janowi Przybyłkowi, Lidii Razowskiej-Jaworek, Jackowi Różkowskiemu, Andrzejowi Sadurskiemu, Rafałowi Siudzie, Stanisławowi Staśce, Janowi Stefanowiczowi, Andrzejowi Szczepańskiemu, Aleksandrze Sztuczyńskiej, Marcinowi Szuflickiemu, Wiktorowi Treichlowi, Jarosławowi Tyszce, Marii I. Waksmundzkiej, Marcie Waksmundzkiej, Stanisławowi Witczakowi, Andrzejowi Witkowskiemu, Stanisławowi Wołkowiczowi, Tatianie Woroncowej-Marcinkowskiej, Adamowi Wójcickiemu, Annie Wysockiej, Albinowi Zdanowskiemu

2013 r.:

Grzegorzowi Barczykowi, Jadwidze Annie Bardze-Więcławskiej, Przemysławowi Bukowskiemu, Józefowi Chowańcowi, Wojciechowi Ciężkowskiemu, Mariuszowi Czopowi, Dariuszowi Dobrzyńskiemu, Janowi Dowgialle, Andrzejowi Drągowskiemu, Markowi Dulińskiemu, Pawłowi Filipiakowi, Józefowi Górskiemu, Michałowi Gradzińskiemu, Jackowi Gurwinowi, Włodzimierzowi Humnickiemu, Ewie Kmiecik, Franciszkowi Knyszyńskiemu, Andrzejowi Kowalczykowi, Bohdanowi Kozerskiemu, Ewie Krogulec, Krzysztofowi Labusowi, Pawłowi M. Leśniakowi, Aleksandrze Macioszczyk, Arturowi Magnuszewskiemu, Grzegorzowi Malinie, Jerzemu J. Małeckiemu, Piotrowi Małoszewskiemu, Markowi Marciniakowi, Henrykowi Marszałkowi, Januszowi Michalakowi, Zdzisławowi Michalczykowi, Jackowi Motyce, Elżbiecie Mycielskiej-Dowgiałło, Markowi Nawalanemu, Nestorowi Oszczypce, Jolancie Pacześnej, Irenie Plucie, Adamowi Postawie, Janowi Przybyłkowi, Shamindrowi Puriemu, Lucynie Rajchel, Markowi Rogożowi, Jackowi Różkowskiemu, Andrzejowi Sadurskiemu, Lesławowi Skrzypczykowi, Stanisławowi Staśce, Andrzejowi Szczepańskiemu, Robertowi Tarce, Irenie Twardowskiej, Stanisławowi Witczakowi, Andrzejowi Witkowskiemu, Dorocie Wolickiej, Lechowi Wysokińskiemu, Maciejowi Zalewskiemu

2014 r.:

Izabeli Bojakowskiej, Zbigniewowi Bule, Annie Feldman-Olszewskiej, Agnieszce Gałuszce, Elżbiecie Gaździckiej,Marcie Hodbod, Katarzynie Jarmołowicz-Szulc, Pawłowi Kosakowskiemu, Aleksandrze Kozłowskiej, Annie Mader, Annie Maliszewskiej, Monice Masiak, Stanisławowi Z. Mikulskiemu, Włodzimierzowi Mizerskiemu, Zdzisławowi Modlińskiemu, Grzegorzowi Pieńkowskiemu, Jolancie Smoleń, Marcie Wardas-Lasoń, Andrzejowi Wierzbowskiemu, Adamowi Wójcickiemu, Jadwidze Ziaji

2015 r.:

Januszowi Badurze, Andrzejowi Barczukowi, Maciejowi Bąblowi, Zdzisławowi Bełce, Krzysztofowi Bukowskiemu, Wojciechowi Ciężkowskiemu, Dorocie Kaczor-Kurzawie, Januszowi Knezowi, Ewie Krogulec, Radosławowi Dobrowolskiemu, Krzysztofowi Dudkowi, Marcinowi Górce, Jackowi Grabowskiemu, Elżbiecie Jackowicz, Markowi Jesionowskiemu, Pawłowi Karnkowskiemu, Robertowi Kopciowskiemu, Elżbiecie Król, Jarmili Krzymińskiej, Hannie Matyi, Jackowi Motyce, Barbarze Olszewskiej, Marcie Oszczypko-Clowes, Mariuszowi Papkowskiemu, Jolancie Paruch-Kulczyckiej, Maciejowi Pawlikowskiemu, Grzegorzowi Pieńkowskiemu, Adamowi Porowskiemu, Bogusławowi Przybylskiemu, Lucynie Rajchel, Hannie Rubin, Andrzejowi Sadurskiemu, Magdalenie Sikorskiej-Jaworowskiej, Marcinowi Stępniowi, Joachimowi Szulcowi, Andrzejowi Tycowi, Janowi Urbanowi, Radosławowi Wadsilukowi, Elżbiecie Worobiec, Tatianie Woroncowej-Marcinkowskiej, Pawłowi Zagożdżonowi, Marii Ziembińskiej-Tworzydło

2016 r.:

Urszuli Aleksander-Kwiaterczak, Markowi Awdankiewiczowi, Januszowi Badurze, Bogusławowi Bagińskiemu, Andrzejowi Barczukowi, Grzegorzowi Barczykowi, Mirosławowi Błaszkiewiczowi, Józefowi Chowańcowi, Stefanowi Cwojdzińskiemu, Agacie Duczmal-Czernikiewicz, Wojciechowi Franusowi, Krzysztofowi Galosowi, Agnieszce Głuszczce, Dariuszowi Grabowskiemu, Markowi Granicznemu, Piotrowi Herbichowi, Joannie Jaworskiej, Januszowi Jureczce, Łukaszowi Karwowskiemu, Jackowi Kasińskiemu, Reginie Kramarskiej, Arkadiuszowi Krawcowi, Piotrowi Krzywcowi, Krzysztofowi Labusowi, Grzegorzowi Leśniakowi, Karolinie Łach, Jerzemu Małeckiemu, Leszkowi Marynowskiemu, Irenie Matysik, Jerzemu Miecznikowi, Radosławowi Mieszkowskiemu, Józefowi Mikołajkowowi, Ryszardowi Mikoszowi, Stanisławowi Z. Mikulskiemu, Andrzejowi Muszyńskiemu, Stanisławowi Nagyowi, Lucynie Natkaniec-Nowak, Krzysztofowi Nejbertowi, Markowi Nieciowi, Sławomirowi Oszczepalskiemu, Andrzejowi Paulo, Tadeuszowi Perytowi, Jadwidze Pieczonce, Adamowi Piestrzyńskiemu, Agnieszce Pisarzowskiej, Teresie Podhalańskiej, Dorocie Porowskiej, Adamowi Porowskiemu, Janowi Prażakowi, Barbarze Radwanek-Bąk, Jackowi Rajchlowi, Lucynie Rajchel, Andrzejowi Sadurskiemu, Jerzemu Sierpakowi, Tadeuszowi J. Smakowskiemu, Stanisławowi  Speczikowi, Janowi Stefanowiczowi, Krzysztofowi Szamałkowi, Annie Świerczewskiej, Radosławowi Tarkowskiemu, Tomaszowi Tobole, Krystynie Wołkowicz, Stanisławowi Wołkowiczowi, Pawłowi Woźniakowi, Małgorzacie Woźniak, Wojciechowi Wysocie, Albinowi Zdanowskiemu           

2017 r.:

Pawłowi Aleksandrowskiemu, Cezaremu Bachowskiemu, Andrzejowi Borkowskiemu, Pawłowi Brańskiemu, Krzysztofowi Bukowskiemu, Stanisławowi Burlidze, Justynie Ciesielczuk, Dariuszowi Ciszewskiemu, Zbigniewowi Cymermanowi, Grzegorzowi Czapowskiemu, Andrzejowi Głuszyńskiemu, Markowi Granicznemu, Stanisławowi Hałasowi, Waldemarowi Jóźwiakowi, Wojciechowi Kaczmarkowi, Piotrowi Kijewskiemu, Aleksandrze Kozłowskiej, Andrzejowi Kozłowskiemu, Lechowi Krysińskiemu, Mariuszowi Krzakowi, Marcie Kuberskiej, Leszkowi Kwaśnemu, Marcinowi Machalskiemu, Włodzimierzowi Margielewskiemu, Stanisławowi Z. Mikulskiemu, Włodzimierzowi Mizerskiemu, Jackowi Musze, Stanisławowi Nagyowi, Krzysztofowi Nejbertowi, Markowi Nieciowi, Grzegorzowi Nowakowi, Danucie Olszewskiej-Nejbert, Sławomirowi Oszczepalskiemu, Wojciechowi  Ozimkowskiemu, Janowi Parafiniukowi, Annie Pasiecznej, Tadeuszowi Perytowi, Adamowi Pieczce, Jadwidze Pieczonce, Adamowi Piestrzyńskiemu, Jaromirowi Probulskiemu, Zbigniewowi Sawłowiczowi, Rafałowi Siudzie, Bożenie Smreczak, Stanisławowi Speczikowi, Stanisławowi Staśce, Dariuszowi Sybilskiemu, Wojciechowi Śliwińskiemu, Radosławowi Tarkowskiemu, Hannie Tomassi-Morawiec, Janinie Wiszniewskiej, Stanisławowi Wołkowiczowi, Adamowi Wójcickiemu

2018 r.:

Cezaremu Bachowskiemu, Krzysztofowi Bukowskiemu, Kazimierzowi Burzyńskiemu, Zbigniewowi Cymermanowi, Stanisławowi Dąbrowskiemu, Dariuszowi Dobrzyńskiemu, Krzysztofowi Dragonowi, Robertowi Dudzie, Markowi Dutkowskiemu, Januszowi Fiszerowi, Krzysztofowi Galosowi, Józefowi Górskiemu, Renacie Graf, Jackowi Gurwinowi, Barbarze Gworek, Beacie Jaworskiej-Szulc, Wojciechowi Kaczmarkowi, Jackowi Kasińskiemu, Ryszardowi A. Kotlińskiemu, Andrzejowi Kowalczykowi, Bohdanowi Kozerskiemu, Aleksandrze Kozłowskiej, Olimpii Kozłowskiej, Arkadiuszowi Krawcowi, Krzymińskiej Jarmili, Piotrowi Krzywcowi, Grzegorzowi Malinie, Jerzemu Małeckiemu, Markowi Marciniakowi, Włodzimierzowi Margielewskiemu, Sławomirowi Mazurkowi, Stanisławowi Z. Mikulskiemu, Joannie Mirosław-Grabowskiej, Wojciechowi Morawskiemu, Jackowi Motyce, Jackowi Musze, Andrzejowi Muszyńskiemu, Markowi Nawalnemu, Wojciechowi Naworycie, Krzysztofowi Nejbertowi, Markowi Nieciowi, Sławomirowi Oszczepalskiemu, Wojciechowi Ozimkowskiemu, Janowi Parafiniukowi, Andrzejowi Paulo, Grzegorzowi Pieńkowskiemu, Adamowi Piestrzyńskiemu, Dorocie Porowskiej, Janowi Przybyłkowi, Barbarze Radwanek-Bąk, Jackowi Różkowskiemu, Andrzejowi Sadurskiemu, Lesławowi Skrzypczykowi, Barbarze Słodkowskiej, Stanisławowi Speczikowi, Stanisławowi Staśce, Dariuszowi Sybilskiemu, Krzysztofowi Szamałkowi, Andrzejowi Szczepańskiemu, Jackowi Szczepińskiemu, Marcinowi Szymankowi, Adamowi Szymkiewiczowi, Wojciechowi Śliwińskiemu, Janowi Wierchowcowi, Beacie Wiktorowicz, Janinie Wiszniewskiej, Stanisławowi Witczakowi, Andrzejowi Witkowskiemu, Stanisławowi Wołkowiczowi, Zbigniewowi Złonkiewiczowi

2019 r.:

Andrzejowi Barczukowi, Krzysztofowi Bukowskiemu, Józefowi Chowańcowi, Wojciechowi Ciężkowskiemu, Dariuszowi Dobrzyńskiemu, Krzysztofowi Dragonowi, Robertowi Dudzie, Markowi Dulińskiemu, Aleksandrowi Garlickiemu, Aleksandrze Gawędzie, Bożenie Gołębiowskiej, Józefowi Górskiemu, Renacie Graf, Ashley Gumsleyowi, Jackowi Gurwinowi, Leszkowi Jankowskiemu, Katarzynie Jarmołowicz-Szulc, Beacie Jaworskiej-Szulc, Pawłowi Karnkowskiemu, Beacie Kępińskiej, Ewie Kmiecik, Jarosławowi Kosowi, Bohdanowi Kozerskiemu, Arkadiuszowi Krawcowi, Ewie Krogulec, Leszkowi Krzemińskiemu, Krzysztofowi Labusowi, Grzegorzowi Leśniakowi, Leszkowi Łęczyńskiemu, Annie Maliszewskiej, Jerzemu Małeckiemu, Markowi Marciniakowi, Henrykowi Marszałkowi, Stanisławowi Z. Mikulskiemu, Jackowi Motyce, Markowi Nawalnemu, Piotrowi Nescierukowi, Kajetanowi d’Obyrnowi, Andrzejowi Paulo, Tadeuszowi Perytowi, Dorocie Porowskiej, Adamowi Postawie, Małgorzacie Pruszkowskiej-Caceres, Janowi Przybyłkowi, Barbarze Radwanek-Bąk, Jackowi Różkowskiemu, Jackowi Rubinkiewiczowi, Stanisławowi Rybickiemu, Andrzejowi Sadurskiemu, Lesławowi Skrzypczykowi, Stanisławowi Staśce, Csaba Szabo, Andrzejowi Szczepańskiemu, Jackowi Szczepińskiemu, Marzenie Szostakiewicz-Hołowni, Adamowi Szymkiewiczowi, Annie Świerczewskiej, Barbarze Tomaszewskiej, Stanisławowi Witczakowi, Andrzejowi Witkowskiemu