Author Details

Daszkiewicz, Piotr

 • Vol 53, No 11 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Poszukiwania śladów Stanisława Staszica we Francji
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 9 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Działalność Jakuba Malinowskiego (1808–1897) w zakresie geologii
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 10 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe dane dotyczące historii polskiej geologii, przedstawione po raz pierwszy na konferencji Buffon i Polska w Stacji Naukowej PAN w Paryżu
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 12/2 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mało znana rozprawa Jean-Emmanuela Giliberta (1741–1814) — interesujący dokument historii polskiej geologii
  Abstract  PDF
 • Vol 70, No 3 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mapa erupcji Wezuwiusza: niezwykły polonik w zbiorach Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 2 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XVIII-wieczna kolekcja wielickich okazów solnych przekazana przez Jean-Étienne Guettarda ambasadorowi króla Francji
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 1 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  George-Louis Leclerc Buffon i jego wpływ na badania przyrodnicze w Polsce
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 11 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zaginiona rozprawa Jeana-Étienne’a Guettarda (1715–1786) o Polsce — analiza nowych danych o pracy francuskiego geologa w Rzeczypospolitej
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 8 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologiczne kolekcje pedagogiczne – dokumenty Juliusza Verreaux (1807–1873) w zbiorach Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu
  Abstract  PDF
 • Vol 62, No 7 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z MINIONYCH CZASÓW Baltazar (Belsazar) Hacquet (1739–1815), francuski podróżnik, przyrodnik, geolog, profesor uniwersytetów we Lwowie i w Krakowie – nowe dane biograficzne w świetle niepublikowanych dokumentów z archiwów francuskich i niemieckich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 7 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XVIII-wieczna rycina Wieliczki – interesujący i rzadki obraz kopalni oraz miasta
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 7 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Pierwsza osiemnastowieczna propozycja nauczania nauk geologicznych w Polsce – zapomniany epizod próby reformy szkolnictwa w latach 1766–1768
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 8 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Poszukiwania we francuskich archiwach śladów pobytu w Polsce Pierre Berniarda i jego korespondencja z Jeanem Hermannem
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 10 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Jean-Philippe Graffenauer (1775–1838), alzacki przyrodnik i napoleoński lekarz w Polsce – mało znane, interesujące dla historii geologii prace oficera Wielkiej Armii
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 9 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Studia geologiczne w Paryżu w dziewiętnastowiecznym emigracyjnym poradniku dla młodzieży polskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 8 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe dane o badaniach Williama Bucklanda (1784–1856) w Polsce
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 3 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polacy— słuchacze wykładów mineralogii R. J. Haüy w Narodowym Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu w latach 1802–1821
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 1 (2020) - Historia geologii
  Studia we Francji oraz pierwsza praca Ignacego Domeyki (1802–1889)
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 4 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Starania Jana Jaśkiewicza (1749–1809) o objęcie Katedry Historii Naturalnej i Chemii w Szkole Głównej Koronnej oraz jego rezygnacja z tego stanowiska — mało znane dokumenty historii nauk geologicznych
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 6 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mało znane, cenne dokumenty historii paleontologii Śląska—listy Johanna Ludwiga Gravenhorsta (1777–1857) do Aleksandra Brongniarta (1770–1847) w zbiorach Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 2 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Nieznane dokumenty na temat bogactw mineralnych Rzeczypospolitej przechowywane w archiwach Departamentu Historycznego Ministerstwa Obrony Narodowej w Vincennes koło Paryża
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 2 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polscy uczestnicy ćwiczeń mineralogicznych Aleksandra Brongniarta (1770–1847) — nieznane informacje z rękopiśmiennych zbiorów Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 6 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przyjęcie Jana Jaśkiewicza w poczet członków korespondentów Królewskiej Akademii Nauk w Paryżu — nowe dane i nieznane dokumenty historii polskich nauk geologicznych
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 10 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jan Filip Breynius (1680–1764) — zapomniany pionier paleontologii w Rzeczypospolitej
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 2 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rękopis inauguracyjnego wykładu mineralogii René Just Haüy’ego (1743–1822) — cenny dokument dla historii polskich nauk przyrodniczych
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 4 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Biblioteka i bibliograficzne źródła Jean-Étienne Guettarda — nowe dane na temat historii badań przyrodniczych w Polsce
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 5 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Działalność Konstantego Jelskiego (1837–1896) w zakresie geologii
  Abstract  PDF