Author Details

Myśliwiec, Michał

 • Vol 52, No 4 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Poszukiwania złóż gazu ziemnego w osadach miocenu zapadliska przedkarpackiego na podstawie interpretacji anomalii sejsmicznych
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 4 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Poszukiwania złóż gazu ziemnego w osadach miocenu zapadliska przedkarpackiego na podstawie interpretacji anomalii sejsmicznych — weryfikacja anomalii
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 7 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mioceńskie skały zbiornikowe zapadliska przedkarpackiego
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 8/1 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Typy pułapek gazu ziemnego i strefowość występowania ich złóż w osadach miocenu wschodniej części zapadliska przedkarpackiego
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 5 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe odkrycia złóż gazu ziemnego w osadach miocenu północno-wschodniej części zapadliska przedkarpackiego na podstawie interpretacji bezpośredniego wpływu nasycenia węglowodorami na zapis sejsmiczny
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 6 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Złoża gazu ziemnego w osadach miocenu rejonu Rzeszowa (zapadlisko przedkarpackie) odkryte na podstawie wyników nowoczesnej kompleksowej interpretacji danych sejsmicznych
  Abstract  PDF
 • Vol 45, No 4 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Modelowanie i symulacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 8 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Utwory eocenu i oligocenu rejonu Tarnogrodu (północno-wschodnia część zapadliska przedkarpackiego)
  Abstract  PDF