Złoża gazu ziemnego w osadach miocenu rejonu Rzeszowa (zapadlisko przedkarpackie) odkryte na podstawie wyników nowoczesnej kompleksowej interpretacji danych sejsmicznych

Michał Myśliwiec, Kazimierz Madej, Iwona Byś

Abstract


TheMiocene gas fields discovered in the Rzeszów area, Carpathian Foredeep, on the base of the Direct Hydrocarbon Indicators.
S u m m a r y. The paper contains the description of the latest discoveries made on the base of the DHI in the Rzeszów area. Total reserves in the Palikówka, Stobierna, Terliczka and Jasionka gas fields are estimated on 4.2 bln cm of high methane content gas.

Full Text:

PDF