Author Details

Kwolek, Krzysztof

 • Vol 49, No 3 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe aspekty poszukiwań węglowodorów w utworach dolomitu głównego w rejonie wyniesienia Pogorzeli, monoklina przedsudecka
  Abstract
 • Vol 48, No 9 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wiek ruchów tektonicznych w strefie dyslokacyjnej Poznań-Kalisz, monoklina przedsudecka
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 55, No 12/1 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  New stratigraphic scheme for Zechstein rocks in the Pogorzela High (Foresudetic Monocline) and its significance for hydrocarbon exploration
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 5 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kryteria identyfikacji obiektów litofacjalnych jako potencjalnych pułapek złożowych w utworach dolomitu głównego (Ca2) u podnóża platform i mikroplatform węglanowych w środkowo-zachodniej Polsce
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 8 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Złoża węglowodorów w utworach cechsztyńskiego dolomitu głównego (Ca2) na bloku Gorzowa
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Perspektywy magazynowania węglowodorów w najstarszej soli kamiennej (Na1) cechsztynu w rejonie Kartuzy–Gdańsk (bloki koncesyjne 48 i 49)
  Abstract  PDF