Author Details

Wiszniewska, Janina

 • Vol 53, No 4 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Poligeniczna mineralizacja żyłowa w skałach krystalicznych suwalskiego masywu anortozytowego (NE Polska)
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Swekofeńskie korzenie „masywu” mazowieckiego
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Proterozoiczny łuk wysp — interpretacja osadowo-wulkanicznej formacji skał z podłoża krystalicznego południowej Litwy i północno-wschodniej Polski
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 4 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Olympic Dam, Australia Południowa — złoże miedzi, uranu, złota i srebra
  Abstract
 • Vol 55, No 12/2 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Warsztaty terenowe Eurogranites 2007—Granitoids in Poland Wrocław-Karpacz-Kraków-Zakopane, 1–6.09.2007
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 11 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KRONIKA Petrologia granitów Galway z Connemara i granitów Leinster z Kildare-Wicklow, Irlandia — warsztaty terenowe EUROGRANITES 2004
  Abstract
 • Vol 55, No 1 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Na Górę Kościuszki śladami Pawła Edmunda Strzeleckiego
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 2 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologia archaicznych kompleksów skalnych w południowym Radżasthanie, NW Indie
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 12 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  IV Warsztaty Terenowe EUROCARB 2003 — Maguez, Lanzarote & Fuerteventura, Hiszpania, 16–21.09.2003
  Abstract
 • Vol 51, No 12 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologia i mineralogia złoża Zn–Pb–Ag w Broken Hill, Australia
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 51, No 11 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Symposium Ishihara — Magmas to Mineralisation — Sydney, Australia, 22–24.08.2003
  Abstract
 • Vol 50, No 9 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sedimentary, Magmatic and Ore-Forming Responses to Compressional and Tensional Tectonics: A Focus on Africa - 11th Quadrennial IAGOD Symposium and GEOCONGRESS - Windhoek, Namibia, 22–26.07.2002
  Abstract
 • Vol 50, No 9 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Problem niemieszalności stopów macierzystych nelsonitów z Polski północno-wschodniej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 2 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rezydualne złoża boksytów w masywie Passa Quatro w prowincji Minas Gerais, wschodnia Brazylia
  Abstract
 • Vol 49, No 8 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Konferencja GEODE/ESF/NGU — The Fennoscandian Shield Precambrian Province — Moi, Rogaland, Norwegia, 08–12.07.2001
  Abstract
 • Vol 47, No 1 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowa konferencja Genetic significance of phosphorous in fractionated granites - Perok, Czechy, 21-24.09.1998
  Abstract
 • Vol 47, No 7 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Between EUROBRIDGE and TESZ - siódme spotkanie robocze EUROBRIDGE - Szelment k. Suwałk, 26 - 30.05.1999
  Abstract
 • Vol 47, No 10 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mineral Deposits: Processes to Processing - połączone 5. Spotkanie SGA i 10. Sympozjum IAGOD - Londyn, Wielka Brytania, 22 - 25.08.1999
  Abstract
 • Vol 46, No 4 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne wyniki badań izotopowych δ13C i δ34S nad genezą mineralizacji siarczkowej, węglanowej i grafitowej w skałach zasadowych w masywie suwalskim (NE Polska)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 8/1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Złoża rud północnej Szwecji i Finlandii
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 12 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  8. Konferencja Geochemiczna im. V.M. Goldschmidta -Tuluza, Francja, 30.08-03.09.1998
  Abstract
 • Vol 45, No 9 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nelsonity suwalskie - nowe dane mineralogiczne i geochemiczne
  Abstract
 • Vol 45, No 11 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Czwarte Biennale Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA) - Research and exploration - where do they meet? - Turku, Finlandia, 11-13.08.1997
  Abstract
 • Vol 35, No 4 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skały apatytowo-kruszcowe w otworze Łopuchowo IG-1 (NE Polska)
  Abstract
 • Vol 44, No 12 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynorodowa konferencja Cathodoluminescence and Related Techniques in Geosciences and Geomaterials - Nancy, Francja, 02-04.09.1996
  Abstract
 • Vol 43, No 11 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Precambrian of Europe: Stratigraphy, Structure, Evolution and Mineralization - 9. spotkanie Asocjacji Europejskich Towarzystw Geologicznych, Petersburg, Rosja, 04-15.09.1995
  Abstract
 • Vol 42, No 11 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  IX Sympozjum International Association on the Genesis of Ore Deposits - Pekin, 12-18.08.1994
  Abstract
 • Vol 41, No 8 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Złoże rudy ilmenitowo-magnetytowej Udryń (suwalski masyw anortozytowy)
  Abstract
 • Vol 41, No 8 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  II Bałtycka Konferencja Stratygraficzna, 9 - 14 maja 1993 r.
  Abstract
 • Vol 41, No 12 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  64 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego- Na Ziemii Suwalskiej, Gawrych Ruda 9 -12.09.1993
  Abstract
 • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Charakterystyka geochemiczna i pozycja stratygraficzna skał komatytowych ze strukturami typu spinifex z kratonu Aravalli, NW Indie
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 12 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wczesnokarboński wiek intruzji platformowych w podłożu krystalicznym NE Polski
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 6 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Prekambryjski rozwój kontynentów i tektonika Jhansi, Uttar Pradesh, Indie, 22–24.02.2005
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 4 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wiek i geneza skał krystalicznych rejonu Moniek w porównaniu z podobnymi kompleksami na Litwie
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 4 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Minerały — nośniki pierwiastków ziem rzadkich w karbonatytach masywu Tajna (NE Polska) w świetle badań katodoluminescencyjnych
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 2 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Warsztaty naukowe Eurogranites 2005 w Finlandii
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 11 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  19. Plenarne Spotkanie Międzynarodowego Towarzystwa Mineralogicznego Kobe, Japonia, 23–28.07.2006
  Abstract  PDF
 • Vol 67, No 9 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Deterioracja kamiennych obiektów budowlanych – główne czynniki i procesy
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 10 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Nowe doniesienia z wnętrza Ziemi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 2 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne rozpoznanie obwódek cyrkonowo-hafnowych wokół minerałów kruszcowych w złożach Fe-Ti-V w suwalskim masywie anortozytowym (północno-wschodnia Polska)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 7 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Katedra w Łowiczu i jej kamieniarskie zabytki
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 7 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kamień w architekturze sakralnej i użytkowej Sycylii
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 9 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  100 LAT PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO – DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI Badania złóż surowców metalicznych przez Państwowy Instytut Geologiczny
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologiczno-geofizyczna ocena perspektyw złożowych pierwotnych i wietrzeniowych minerałów tytanowych w rejonie ofiolitowego masywu Ślęży w Sudetach (SW Polska)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 8 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  BLOK ARTYKUŁÓW POŚWIĘCONYCH XX KONFERENCJI NAUKOWEJ PIG-PIB I TARGÓW KIELCE „Kamień w złożu, architekturze i krajobrazie” Kielce, 10.04.2015
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 9 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  GEOLOGIA W SZTUCE I ARCHITEKTURZE Surowce skalne Zagłębia Wołyńskiego w okresie II Rzeczypospolitej i ich wykorzystanie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 5 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 11 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rewizja wieku „najstarszych” skał w podłożu krystalicznym północno-wschodniej Polski
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 3 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 1 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Konferencja AGC/GAC, AMC/MAC, SEG i SGA 2008 Quebec City, Kanada, 25–28.05.2008
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 2 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Permsko-triasowy wulkaniczno-plutoniczny magmatyzm typu A na Korsyce Warsztaty terenowe IGCP 510 i EUROGRANITES 2008 Korsyka, 1–7.09. 2008
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Granitoidy Warmii—geochemiczne i izotopowe korelacje z kompleksem mazurskim (podłoże krystaliczne NE Polski)
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mineralogia proterozoicznych law poduszkowych z kratonu Aravalli, rejon Nathdwara, Radżasthan, NW Indie
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 6 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Granity typu A w kompleksie mazurskim — przyczynek do dyskusji o klasyfikacji granitów
  Abstract  PDF