Author Details

Różkowski, Jacek

 • Vol 52, No 1 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Symposium IGCP 448 Project — Human impact and karst ecosystem of Eastern Siberia — Irkuck, Rosja, 07–12.07.2003
  Abstract
 • Vol 44, No 8 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Bilanse wodne zlewni reprezentatywnych w otworach węglanowych jury Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 10 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ zjawisk krasowych na zagrożenia wodne kopalni soli Wieliczka
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 42, No 10 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mapy ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia
  Abstract
 • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skład chemiczny i jakość wód czwartorzędowego piętra wodonośnego w rejonie rekultywowanego wyrobiska piasku podsadzkowego Maczki-Bór w świetle wyników badań monitoringowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jakość wód podziemnych w obszarze projektowanego ujęcia w Wojkowicach (trias, GZWP Bytom)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE R. Lisik & A. Szczepański – Siarczkowe wody lecznicze w części zapadliska przedkarpackiego.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Charakterystyka występowania mikroskładników w lokalnych systemach przepływu wód podziemnych w środowisku skał węglanowych i siarczanowych Niecki Nidziańskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polska w projekcie World Karst Aquifer Mapping Project (WOKAM)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 68, No 4 (2020) - Hydrogeologia
  Występowanie i geneza WWA w wodach podziemnych obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe oraz ochrona tych wód przed zanieczyszczeniem
  Abstract  PDF