Author Details

Nowak, Grzegorz J.

 • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Charakterystyka petrograficzna rozproszonej materii organicznej w wybranych typach czarnych łupków południowo-zachodniej Polski
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 4 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Petrologiczne rozpoznanie materii organicznej rozproszonej w osadach dolnego karbonu północnej części strefy morawsko-śląskiej
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 4 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przeobrażenie materii organicznej w cechsztyńskim łupku miedzionośnym— wskaźniki procesów mineralizacyjnych
  Abstract  PDF
 • Vol 67, No 3 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Petrologiczne rozpoznanie materii organicznej rozproszonej w sylurskich łupkach Gór Bardzkich (Sudety)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 3 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne wyniki badań petrologicznych i palinologicznych klastów węgla w zlepieńcach formacji menilitowej jednostki śląskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 6 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Kilka uwag w sprawie badań materii organicznej w Państwowym Instytucie Geologicznym
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 6 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępna charakterystyka mineralogiczna czarnych łupków antrakozjowych z obszaru synklinorium śródsudeckiego
  Abstract  PDF
 • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polskie zagłębia węgla kamiennego – przegląd informacji i badań geologicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Petrologia rozproszonej materii organicznej skał karbonu podłoża monokliny przedsudeckiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zróżnicowanie petrologiczne bituminów stałych rozproszonych w górnopaleozoicznych skałach osadowych SW Polski
  Abstract  PDF