Author Details

Barbacki, Antoni P.

 • Vol 51, No 6 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Triasowy zbiornik wód geotermalnych niecki miechowskiej i centralnej części zapadliska przedkarpackiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 9 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geotermalny basen górnej jury centralnej części zapadliska przedkarpackiego i południowo-wschodniej części Niecki Miechowskiej - budowa geologiczna i warunki hydrogeotermalne
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 6 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Cenomańskie wody geotermalne zapadliska przedkarpackiego i obszarów przyległych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 10 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Środkowojurajska formacja geotermalna centralnej części zapadliska przedkarpackiego i obszarów przyległych
  Abstract  PDF (Polish)