Author Details

Baszkiewicz, Anna

 • Vol 49, No 2 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza facjalna utworów najwyższej jury i kredy dolnej rejonu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Środowiska sedymentacji i właściwości zbiornikowe utworów najwyższej jury i kredy dolnej rejonu Brzezówka-Zagorzyce na tle budowy geologicznej S części zapadliska przedkarpackiego
  Abstract
 • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stratygrafia sekwencji, petrogeneza i potencjał zbiornikowy piaskowców istebniańskich i ciężkowickich w zachodniej części fałdu Iwonicza Zdroju
  Abstract  PDF (Polish)