Author Details

Wojciechowski, Andrzej

 • Vol 51, No 2 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wystąpienia rtęci i złota w rejonie Baligrodu oraz Szczawnicy (polska część Karpat)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 3 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Hałdy dawnego górnictwa świętokrzyskiego jako źródło metali kolorowych i szlachetnych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 1 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Poziom złotonośny z pogranicza czerwonego spągowca i cechsztynu niecki północnosudeckiej w rejonie Nowego Kościoła
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 2 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Złoto i metale towarzyszące w osadach z pogranicza czerwonego spągowca i cechsztynu niecki śródsudeckiej
  Abstract
 • Vol 47, No 6 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Prosta osadzarka do wzbogacania osadów bursztynonośnych
  Abstract
 • Vol 45, No 9 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Złotonośne utwory z pogranicza czerwonego spągowca i cechsztynu niecki północnosudeckiej w okolicach Nowego Kościoła
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 1 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Możliwość odzysku Au, TR, Ti i Zr w trakcie przeróbki kruszywa naturalnego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 36, No 7 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne wyniki badań nad złotonośnością dorzecza Oldzy i środkowego Pobobrza
  Abstract
 • Vol 33, No 9 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Czy nowa żyła w okolicach Miedzianki na Dolnym Śląsku?
  Abstract
 • Vol 44, No 11 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 90-lecia Rumuńskiego Instytutu Geologicznego - Bukareszt, Rumunia, 12-19.06.1996
  Abstract
 • Vol 42, No 3 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  P. Morawek et al. - Zlato w Ćeském masívu
  Abstract
 • Vol 42, No 10 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zasoby złota i minerałów ciężkich w odpadach poeksploatacyjnych kopalń kruszywa naturalnego w Polsce
  Abstract
 • Vol 41, No 3 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kompleksowe badania minerałów ciężkich występujących w odpadach poeksploatacyjnych kruszyw naturalnych
  Abstract
 • Vol 56, No 1 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE K. MACIEJAK & M. MACIEJAK — Złoto. ABC poszukiwacza. Od baraniego runa do wykrywaczy metali
  Abstract  PDF