Hałdy dawnego górnictwa świętokrzyskiego jako źródło metali kolorowych i szlachetnych

Andrzej Wojciechowski

Abstrakt


Głównym celem prac było szczegółowe opróbowanie materiału zwałowego pod kątem występowania ekonomicznych zawartości Cu, Pb, Zn i metali szlachetnych. Materiał zwałowy jest zbudowany z okruchów skał okołozłożowych (dolomitów i iłów rudonośnych w kopalni FeS2 "Rudki", pstrych iłów i wapieni w kopalni miedzi "Miedziana Góra", wapieni w kopalni miedzi "Miedzianka") i okruchów rudy (chalkopirytowej, chalkozynowej, malachitowej i azurytowej na hałdach kopalń miedzi, pirytowej na hałdach kopalni "Rudki"). Okruchy rudne są głównie związane z grubookruchowymi odłamkami dolomitów i wapieni ("Miedziana Góra" i "Miedzianka") i okruchami pstrych i rudonośnych iłów ("Rudki" i "Miedziana Góra"). Średnia zawartość głównych składników przedstawia się następująco: hałdy kopalni FeS2 "Rudki" Cu 24 ppm, Pb 158 ppm, Zn 145 ppm i Ag 2 ppm, hałdy kopalni miedzi "Miedziana Góra" Cu 0,42 %, Pb 0,21 %, Zn 0,28% i 25 ppm Ag. Średnia zawartość złota waha się od <1 do 102 ppb. Szacunkowe zasoby metali są niskie i nie mają znaczenia ekonomicznego.

TAILINGS OF THE HOLY CROSS MTS PAST MINING DISTRICT AS A POTENTIAL RESERVE OF COLORED AND NOBLE METALS (CENTRAL POLAND).

Summary

The overall objective of this study was to provide detailed sampling of mine tailings showing economic potential for Cu, Pb, Zn and noble metals. The tailing materials consist of particles of ore-hosting rocks (dolomite and metalliferous clay in “Rudki“ pyrite mine, mottled clay and limestone in the “Miedziana Góra” Cu-mine, limestone in the “Miedzianka” Cu-mine) and ore minerals (chalcopyrite, chalcosite, malachite and azurite in the Cu-mines and pyrite in the “Rudki” mine). Ore minerals are associated mainly with coarse-grained fragments of dolomite and limestone (“Miedziana Góra“ and “Miedzianka“ mine) and black and mottled clay (shale) (“Rudki“ mine and “Miedziana Góra“ mine). The metal content in the mine tailings is not high. The average concentration of major metals is as follows: “Rudki“ pyrite mine — 24 ppm Cu, 158 ppm Pb, 145 ppm Zn and 2 ppm Ag; “Miedziana Góra“ mine — 0,42%Cu, 0,21%Pb, 0,28%Zn and 25 ppm Ag. The average concentrations of gold vary from <1 to 102 ppb. Estimate metal reserves are small showing no economic significance.

Pełny tekst:

PDF