Author Details

Obtułowicz, Andrzej

 • Vol 32, No 8-9 (1984) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dokumentowanie geologiczne złóż węgla kamiennego a problemy związane z gospodarką zasobami i projektowaniem górniczym
  Abstract
 • Vol 8, No 10 (1960) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe dane o profilu warstw łaziskich
  Abstract
 • Vol 8, No 2 (1960) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ewidencja i numeracja otworów wiertniczych i szybów na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  Abstract
 • Vol 8, No 9 (1960) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jurajskie złoże antracytu w Myn-tou-gpu
  Abstract