Ewidencja i numeracja otworów wiertniczych i szybów na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Andrzej Obtułowicz, Franciszek Piwowarczyk

Abstract


PROBLEM OF REGISTRATION AND NUMERATION OF BORE-HOLES AND SHAFTS IN THE UPPER SILESIAN COAL BASIN