Dokumentowanie geologiczne złóż węgla kamiennego a problemy związane z gospodarką zasobami i projektowaniem górniczym

Andrzej Obtułowicz

Abstract


GEOLOGICAL DEMONSTRATION OF BLACK COAL DEPOSITS AND QUESTIONS RELATED TO ECONOMY OF COAL RESOURCES AND MINING WORK DESIGNING

.