Jurajskie złoże antracytu w Myn-tou-gpu

Andrzej Obtułowicz

Abstract


JURASSIC DEPOSIT OF ANTHRACITE IN MYN-TOU-GOU (CHINA)