WYNIKI BADAŃ MIKROPALEONTOLOGICZNYCH UTWORÓW JURY GÓRNEJ, KREDY GÓRNEJ I MIOCENU W OTWORACH WIERTNICZYCH TROJANOWICE 2 I CIANOWICE 2 (POŁUDNIOWO-WSCHODNIA CZĘŚĆ WYŻYNY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ)

Barbara Olszewska

Abstract


RESULTS OF MICROPALEONTOLOGICAL INVESTIGATIONS OF THE UPPER JURASSIC, UPPER CRETACEOUS AND MIOCENE SEDIMENTS IN THE TROJANOWICE 2 AND CIANOWICE 2 BOREHOLES (SOUTH-EASTERN PART OF THE KRAKÓW-CZĘSTOCHOWA UPLAND)

Abstract. Miocene, Upper Cretaceous and Middle/Late Jurassic sediments from the Trojanowice 2 and Cianowice 2 boreholes were studied for microfossils. Miocene sediments (Trojanowice 2 borehole only) are represented by the “Spirialis Clays” member of the Machów Formation (Late Badenian) with Velapertina indigena (Łuczkowska), and by the Skawina Beds (Early Badenian) with Praeorbulina glomerosa (Blow). Upper Cretaceous (Senonian) sediments are documented by the occurrence of forms similar to Stensioeina exculpta (Reuss). Upper Jurassic sediments contain three different assemblages: 1 – with Protomarssonella jurassica (Mityanina) and Colomisphaera carpathica (Borza) (Late Oxfordian); 2 – with Ophthalmidium strumosum (Gümbel) and Paalzowella turbinella (Gümbel) (?Middle–Early Oxfordian); 3 – with Globuligerina oxfordiana Grigelis, Colomisphaera fibrata (Nagy) and Comittosphaera czestochowiensis Øehánek (Early Oxfordian). Crinoidal limestone and allochemic sandstone of the uppermost Middle Jurassic sediments containan impoverished assemblage of agglutinated foraminifers: Verneuilinoides minimus (Kosyreva), Protomarssonella osowiensis (Bielecka et Styk) and Dorothia insperata Bułynnikova. Additionally, a typical carbonate platform foraminifer Bosniella croatica (Gušić) is observed.


Keywords


biostratygrafia, mikroskamieniałości, miocen, kreda górna, jura środkowa i górna,Trojanowice 2, Cianowice 2, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.