Author Details

Nemec, Wojciech

 • Vol 31, No 4 (1983) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O starych i nowych kierunkach współczesnej sedymentologii na tle XI Światowego Kongresu Sedymentologicznego w Kanadzie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 25, No 2 (1977) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O dwudzielności piaskowców białego spągowca w środkowej części monokliny przedsudeckiej w świetle wyników analizy dyskryminacyjnej składu ich frakcji ciężkiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 24, No 12 (1976) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O poligenicznym charakterze piaskowców białego spągowca na obszarze monokliny przedsudeckiej
  Abstract
 • Vol 23, No 4 (1975) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Cykliczność w utworach dolnopermskich rejonu Zielonej Góry
  Abstract  PDF (Polish)