O starych i nowych kierunkach współczesnej sedymentologii na tle XI Światowego Kongresu Sedymentologicznego w Kanadzie

Wojciech Nemec

Abstrakt


ON OLD AND NEW TRENDS IN MODERN SEDIMENTOLOGY AT THE BACKGROUND OF THE XI INTERNATIONAL CONGRESS ON SEDIMENTOLOGY IN CANADA

.

Pełny tekst:

PDF