Author Details

Sikora, Wacław

 • Vol 14, No 7 (1966) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O kilku ważniejszych różnicach poglądów na geologię Karpat między geologami czechosłowackimi a polskimi
  Abstract
 • Vol 5, No 11 (1957) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aktualny stan badań w ZSRR nad stratygrafią paleogenu Wschodnich Karpat fliszowych
  Abstract
 • Vol 9, No 12 (1961) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Obecny stan wiadomości i perspektywy poszukiwań bentonitów i skał pokrewnych w polskich Karpatach fliszowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 18, No 10 (1970) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rola Oddziału Karpackiego IG w badaniu głębokich struktur w Karpatach pod kątem poszukiwania złóż ropy i gazu
  Abstract
 • Vol 17, No 1 (1969) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przegląd najnowszych osiągnięć geologii radzieckiej na Zakarpackiej Ukrainie
  Abstract
 • Vol 7, No 5 (1959) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wystepowanie bentonitów w pstrych łupkach płaszczowiny magurskiej na południe od Grybowa
  Abstract
 • Vol 4, No 10 (1956) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stratygrafia serii magurskiej Beskidu Wysokiego na arkuszu Żywiec
  Abstract  PDF (Polish)