O kilku ważniejszych różnicach poglądów na geologię Karpat między geologami czechosłowackimi a polskimi

Wacław Sikora

Abstract


ON SAME MORE IMPORTANT DIVERSITIES OF OPINIONS ON THE CARPATHIAN GEOLOGY BETWEEN THE CZECHOSLOVAKIAN AND POLISH GEOLOGISTS